maandag 15 maart 2010

Het tweetraps testament


Maandagavond 1 maart jl. bracht Radar, het consumentenprogramma van de Tros, een perfect programma over het aanpassen van je testament.
Sinds 1 januari 2010 is de successiewet (nu ERFBELASTING) ingrijpend aangepast.
Heel goed werd uit de doeken gedaan dat vaak oude zogenaamde "langstlevende testamenten" niet meer voldoen, met name vanwege belastingtechnische redenen.
De volgende dag kregen wij op ons notariskantoor veel vragen om uitleg. Er is kennelijk nog veel onduidelijk.

Een voorbeeld:
Twee ouders met twee kinderen.
Vermogen € 450.000,00. Ze zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Als één van de ouders overlijdt bedraagt de nalatenschap de helft van de gemeenschap ofwel ½ x € 450.000,00 = € 225.000,00. De kinderen erven volgens een langstlevende testament een vordering (volgens Radar een "tegoedbon") op de nog levende ouder.
Er zijn drie erfgenamen, één ouder en twee kinderen.
De vordering per kind is groot € 225.000,00 : 3 = € 75.000,00; de kinderen hebben ieder een belastingvrijstelling van € 19.000,00.
Belastingheffing over de "tegoedbon" is: € 75.000,00 – € 19.000,00 = € 56.000,00 x 10% (belasting) = € 5.600,00 per kind. Dus in totaal een bedrag van € 11.200,00, te betalen door de overgebleven ouder.

Dit hoeft NIET te worden betaald als de ouders een zogenaamd TWEETRAPS TESTAMENT zouden hebben gemaakt.
In dit testament benoemen de ouders ELKAAR tot erfgenaam en NIET de kinderen. De kinderen erven pas als de tweede ouder is overleden("tweede trap"). De overgebleven ouder erft nu dus alles en omdat deze ouder in de nieuwe Wet Erfbelasting een grote vrijstelling (nl. € 600.000,00) heeft, is de erfenis bij het eerste overlijden geheel VRIJ van Erfbelasting: voordeel € 11.200,00.
Bij het tweede overlijden moeten de kinderen de belasting betalen. De belastingheffing wordt echter beperkt door het systeem van de TWEETRAP. Beide kinderen erven namelijk 2x in de eerste "schijf" (= tot een bedrag van € 118.000,00) van 10%.
Conclusie: de belastingheffing wordt uitgesteld tot nà het overlijden van de tweede ouder.

We waren bijzonder blij met het initiatief van Radar, want……..wij adviseren zo min mogelijk belasting te betalen!

1 opmerking:

 1. Naar aanleiding het vorenstaande heb ik toch nog een vraag.

  Is het niet zo dat de langstlevende ouder met nogal wat (administratieve) verplichtingen wordt opgezadeld door het gebruik van een tweetrapsmaking? Ik was nl. in de veronderstelling dat de langstlevende ouder dan o.a. jaarlijks verantwoording moet afleggen aan de kinderen (in hun positie als "verwachters").
  Dit lijkt mij niet in alle gevallen zomaar wenselijk.

  Daarnaast lijkt het me nogal van belang hoe groot het vermogen van de ouders op het moment van overlijden van de eerste is.
  Bij Radar ging het er volgens mij om, dat het zo was dat een langstlevende echtgenoot een hypotheek op zijn huis moest vestigen om de erfrechtbelasting voor zijn kinderen te kunnen voorschieten. Het gaat in dit soort gevallen dan om mensen die al het geld in hun huis vast hebben zitten.

  Stel je hebt de volgende situatie:
  echtpaar totale vermogen (incl. waarde woning) eur 300.000,=
  hypothecaire geldlening eur 150.000,=
  twee kinderen
  vrouw overlijdt -> omvang van de nalatenschap is eur 300.000 - 150.000 = eur 150.000 /2 = eur 75.000,=

  deze eur 75.000,= wordt bij een "gewoon" langstlevende testament verdeelt over vader en twee kinderen -> ieder dus eur 25.000,=

  vader betaalt - gezien zijn vrijstelling - geen erfbelasting
  de twee kinderen betalen ieder 25.000 - 19.000 = 6.000 x 10% = eur 600,=

  de totale erfbelasting zou in zo'n geval eur 1.200,= zijn.

  De kosten voor het opmaken van twee geheel nieuwe testamenten met daarin een tweetrapsmaking zullen ook zo rond de eur 1.200,= liggen.
  Als een echtpaar aldus een bedrag van eur 1.200,= kan betalen voor twee geheel nieuwe testamenten, dan kan de langstlevende van dit echtpaar ook de erfbelasting van eur 1.200,= voor zijn/haar kinderen voorschieten.

  In zo'n geval lijkt het me derhalve volstrekt zinloos om een "gewoon" goed langstlevende testament om te zetten in een nieuw tweetrapstestament. Zeker gezien de (administratieve) verplichtingen die aan een tweetrapsmaking vastzitten.
  Daarbij bereik je via een "gewoon" langstlevende testament een fiscaal voordeel doordat het erfdeel door de langstlevende ouder aan de kinderen schuldig wordt gebleven en de langslevende ouder hierover een rente zal moeten vergoeden.

  Het gaat aldus met name om "maatwerk" en het is us niet per definitie zo dat het opmaken van een tweetrapstestament altijd de juiste en voordeligste optie is.

  Toch?

  Met vriendelijke groet,
  Daphne

  BeantwoordenVerwijderen